TR | EN
  • "Klasik çözüm yöntemleri dışında, hukuk düzeninde etkili neticeler ortaya çıkaracak çalışmaları ile yargılamada üzerine düşen görevini en etkin biçimde yerine getirmektedir"
  • Ali Tizik Avukatlık Bürosu Ali Tizik Avukatlık Bürosu
  • Ali Tizik Avukatlık Bürosu İstanbul Adalet Sarayı

TRAFİK KAZALARI SONUCU HASTANELERDEKİ SAĞLIK GİDERLERİ...

2918 Sayılı Yasanın 98 Maddesi " - (Değişik madde: 13.02.2011 - 6111 S.K./59. md.)(*) Trafik kazaları sebebiyle üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sundukları sağlık hizmet bedelleri, kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın genel sağlık sigortalısı sayılanlar için belirlenen sağlık hizmeti geri ödeme usul ve esasları çerçevesinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanır. (Ek cümle: 04.04.2015 - 6645 S.K./60. md.) Ancak, Sosyal Güvenlik Kurumu, bu kapsama girenler yönünden genel sağlık sigortalısı sayılanlar için belirlenen sağlık hizmetlerine ilave sağlık hizmetlerini belirler, protez ve ortezler için farklı birim fiyatı tespit eder. Bu sağlık hizmetleri sağlık uygulama tebliğindeki istisnai sağlık hizmetleri kapsamına dahil edilmez.(**)

Trafik kazalarına sağlık teminatı sağlayan zorunlu sigortalarda; sigorta şirketlerince yazılan primlerin ve Güvence Hesabınca tahsil edilen katkı paylarının % 15'ini aşmamak üzere, münhasıran bu teminatın karşılığı olarak Hazine Müsteşarlığınca sigortacılık ilkeleri çerçevesinde maktu veya nispi olarak belirlenen tutarın tamamı sigorta şirketleri ve 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 14 üncü maddesinde düzenlenen durumlar için Güvence Hesabı tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarılır. Söz konusu tutar, ilgili sigorta şirketleri için sigortacılık ilkelerine göre ayrı ayrı belirlenebilir. Aktarım ile sigorta şirketlerinin ve Güvence Hesabının bu teminat kapsamındaki yükümlülükleri sona erer. Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu söz konusu tutarı % 50'sine kadar artırmaya veya azaltmaya yetkilidir. 

Bu madde çerçevesinde sigorta şirketleri ve Güvence Hesabı tarafından ödenecek meblağın süresinde ödenmemesi halinde 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrası uygulanır.

Sigorta şirketleri ve Güvence Hesabından Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarılacak meblağın belirlenmesi ve ödenmesi ile sağlık hizmetleri için teminat sağlanan sigortaların tespiti ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumunun görüşü alınarak Hazine Müsteşarlığınca belirlenir. Trafik kazası sebebiyle Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurumlarınca gerçekleştirilen tedavi giderleri bakımından, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Sağlık Bakanlığına yapılacak ödemeye ilişkin usul ve esaslar Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sağlık Bakanlığı tarafından ayrıca belirlenir.

KİMSENİN BAŞINA GELMESİN AMA, DİYELİM Kİ TRAFİK KAZASI GEÇİRDİNİZ. YARALI VAR, HASTANEYE GİTTİNİZ. SİZLERİN 2918 NOLU YASAYI BİLMEDİĞİNİZİ ZANNEDEREK 'YAPILACAK MÜDAHALE VE TEDAVİ ÜCRETLERİNİ ÖDEYECEĞİNİZE DAİR ŞU BELGEYİ İMZALAYIN' TEKLİFİ İLE KARŞILAŞABİLİRSİNİZ. HİÇBİR BELGE İMZALAMAK ZORUNDA OLMADIĞINIZ GİBİ, GİTTİĞİNİZ TÜM HASTANELER SİZLERE HİZMET VERMEK ZORUNDADIR. AKSİNE SİZE BÖYLE BİR BELGE SUNULDUĞUNDA İMZALAMAYACAĞINIZI BELİRTEREK,  'BU BELGEYİ İMZALAMAZSAM, BANA MÜDAHALE VE TEDAVİ ETMEYECEĞİNİZE DAİR BİR BELGEYİ İMZALAYIP TARAFIMA GETİRİN.'. DEDİĞİNİZ ANDA HASTANENİN BÜTÜN İMKANLARI SİZİN İÇİN SEFERBER OLACAKT

YUKARIDA MADDE NUMARASINI YAZDIĞIMIZ 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNU 98 MADDESİNİ MUTLAKA OKUYUN.

TÜKETİCİLER BİRLİĞİ, KAZAZEDELERİN HAKLARIYLA İLGİLİ BİR RAPOR HAZIRLADI. 
TRAFİK KAZASI SONUCU YARALANAN VE HASTANEYE KALDIRILARAK TEDAVİ ALTINA ALINAN KAZAZEDELERİN, KANUNA GÖRE TEDAVİ İÇİN ÜCRET ÖDEMEMESİ GEREKTİĞİ BELİRTİLDİ. KAZA SONUCU YARALANAN VE HERHANGİ BİR HASTANEDE TEDAVİ GÖREN KAZAZEDELERDEN, BU TEDAVİLERİNE KARŞILIK HASTANE TARAFINDAN ÜCRET TALEP EDİLEMEYECEĞİNİN BELİRTİLDİĞİ RAPORDA,

2918 SAYILI TRAFİK KANUNU'NA GÖRE :

''HERHANGİ BİR TRAFİK KAZASI SONUCU YARALANAN KİŞİ, EN KISA SÜREDE HASTANEYE YETİŞTİRİLMEK VE GEREKEN TEDAVİNİN YAPILMASI'' HÜKÜMLERİNİ İÇERİYOR.

YİNE YÖNETMELİĞE GÖRE,'' HASTANE ACİL SERVİSİ, KENDİSİNE GELEN KAZAZEDENİN' 

MADDİ DURUMU, SOSYAL GÜVENCESİNİN OLUP OLMADIĞINA VE HASTANIN ÖZELLİĞİNE BAKMADAN, GEREKEN TEDAVİYİ VE MÜDAHALEYİ HERHANGİ BİR ÜCRET TALEP ETMEDEN YAPMAK ZORUNDADIR.!!

BU TEDAVİ SONUCU OLUŞAN MASRAFIN İSE SAĞLIK BAKANLIĞI, KARAYOLLARI TRAFİK DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ TARAFINDAN KARŞILANACAĞININ BELİRTİLDİĞİ RAPORA GÖRE; VATANDAŞLARIN HAKLARINI BİLMEDİĞİ İÇİN SORUNLAR YAŞANDIĞINI VE HASTANELERİN BU KANUNDAN BİHABERMİŞ GİBİ GÖZÜKÜP, VATANDAŞTAN PARA TALEP ETMELERİNİN SUÇ OLDUĞU BELİRTİLDİ. BU DURUMDAN VATANDAŞLARIMIZIN HABERDAR OLMASI DİLEĞİ İLE KAZASIZ VE BELASIZ GÜNLER DİLİYORUM. 

Ali Tizik Avukatlık Bürosu

Ali Tizik Avukatlık Bürosu, beş avukat, üç stajyer, bir marka patent vekili ve üç ofis personelinden oluşan ve hukukun her alanında faaliyet gösteren bir ofistir.

Büromuz yurtiçinde ve yurtdışında faaliyet gösteren avukatlık bürolarıyla iş birliği içerisinde olup, müvekkillerin hukuki sorunlarına en uygun, hızlı ve ekonomik çözümler üretmektedir. Tecrübeli ve özgün bilgi ile çözüm hususunda özveri ve gayret gerektiren hukuk dallarına dair müvekkillerin artan sorunlarına hızlı ve eksiksiz çözümler ortaya koymaktadır.

Detaylı bilgi için tıklayın

Çalışma Alanlarımız

Adresimiz:

Harita için tıklayın.
Hürriyet Mah. (Çağlayan) Taşocağı Cad. Perk Apt. 28/30 Kat:6 D:13
Kağıthane/İstanbul

Kroki için tıklayın